Çok Kanallı Depo Yönetimi Nedir?

Çok Kanallı Depo Yönetimi Nedir?

İşletmelerin konumu ya da satış kanalı fark etmeksizin satış yaptıkları her türlü seçeneğin depo yönetimleri kısaca, çok kanallı depo yönetimi olarak tanımlanır. Çok kanallı depo yönetiminin kapsamış olduğu alanlar sadece işletmelerin üretim sonrası ürün stokladıkları veya üretimlerini sevkiyata hazır hale getirdikleri depolar değildir. İrili ufaklı fark etmeksizin, işletmenin ürünün bulunduğu her unsur çok kanallı depo yönetimi kapsamı içerisinde yer alır. Fabrikalar, mağazalar, sosyal medya, çevrimiçi satış platformları ve daha birçok satış kanalının envanterlerinin yönetilmesi çok kanallı depo yönetiminin temel kapsamlarından biridir. Çok kanallı depo yönetiminin müşteri memnuniyetine olumlu yönde katkısı oldukça büyüktür. Bunun nedeni ise başarılı çok kanallı depo yönetimi operasyonunun, her müşterinin ürüne ulaşma süresini kısaltması ve hatta çevrimiçi alışverişlerde anında ürünü elde etme imkanı sunmasıdır.

Çok kanallı depo yönetiminin uygulanması her ne kadar cazip geliyor olsa da işletmelerin öncelikle kendilerine şu soruları sorması gerekir:

 • İşletme satış kanalları ile depo arasındaki bağı kuracak doğru bir yazılım kullanıyor mu?
 • Müşteri kitlenizin istekleri adına “ne, nerede ve ne zaman?” soruları konusunda bir fikriniz var mı?
 • Raporlama veya tahminlerinizin ölü veya tükenmiş stok durumlarına karşı doğru siparişler oluşturduğunu düşünüyor musunuz?
 • İşletmenizin bir sonraki adıma kolayca adapte olabilmesi adına doğru bir büyüme seviyesinde olduğunu düşünüyor musunuz?

Çok kanallı depo yönetimi stratejisini uygulamayı düşünen işletmelerin yukarıda yer alan sorulara cevap aramaları ve cevapların da yeterli olmaları büyük önem taşır. Ayrıca işletmelerin çok kanallı depo yönetimini iş modellerine nasıl optimize edecekleri hakkında fikir sahibi olmaları da önemlidir.

Çok Kanallı Depo Yönetimi Nasıl Optimize Edilir?

Çok kanallı depo yönetiminin işletmeler için optimizasyonu adına 6 temel adım bulunur ve bu optimizasyonun bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Süreç ise işletmenin yeteneklerine bağlı olarak değişir. Optimizasyon ise şu 6 temel unsur çerçevesinde gerçekleşir:

Birbiri ile Senkronize Tedarik Zinciri ve Yazılımları

Çok kanallı depo yönetiminde depolar arası senkronizasyonu, bilgi ve iş akışını sağlayan yazılımların kullanılması büyük önem taşır. Depo yönetim yazılımları sadece depolar arası koordinasyonu değil, tüm depoların tüm tedarik zinciri ile bağlantılı bir şekilde çalışmalarını da sağlayacaktır. Depo yazılımlarının depolarla birlikte ortak bir çalışma içerisinde olması ise doğru bir depo yönetimine şu şekilde aracılık edecektir: Tedarik zinciri her zaman için eksik olanı tamamlamaya ve böylelikle herhangi bir deponun, genel satış hacmi doğrultusunda eksik stokla karşı karşıya kalmamasına yol açacaktır.

Her şeyden önemlisi seçilen depo yönetim yazılımının; muhasebe, nakliye, kanal yönetimi gibi birçok tedarik zinciri unsuru ile bağlantılı çalışabilecek yeteneklere sahip olması da önemlidir. Çok kanallı depo yönetiminde seçilen yazılım tüm verileri bir araya toplayarak, doğru depoya doğru şekilde takviyeyi sağlar. Ayrıca hangi deponun ne gibi satış rakamları olduğu da daha iyi bir şekilde anlaşılır.

Gerçek Zamanlı Depo Görünürlüğü

Çok kanallı depo yönetimi modelini tercih eden işletmelerin yaşamış oldukları en büyük problemlerden biri, stokta olmayan ancak stokta var olduğu görünen ürünleri satmalarıdır. Böylesi bir durum müşteri memnuniyeti adına büyük zarar verirken, genel işleyişi ve tedarik zincirinin doğru hareket etme kabiliyetini de olumsuz yönde etkiler. Gerçek zamanlı depo görünürlüğü çok kanallı depo yönetimi modelini tercih etmek isteyen işletmeler için önem düzeyi yüksek bir noktadır. Merkezi bir yazılımla bu durumun çözülmesi, tüm depoların gerçek zamanlı ve doğru bir stok görünümüne sahip olması, çok kanallı depo yönetiminde hayati önem taşır. Mutlak suretle kanallar arasında doğru bir bilgi akışının olması sağlanmalı ve tüm verilerin raporlanması adına gerekli olan yazılımlar da tercih edilmelidir.

Önceden Bildirilen ve İyi Kurgulanmış İade Politikaları

Depo yönetimlerinde iadeler için her zaman ayrı bir parantez açılır ve iade yönetimi, depo yönetimi kadar önem taşır. İade yönetiminin, depo yönetiminde ve özellikle çok kanallı depo yönetiminde herhangi bir probleme yol açmaması adına iade politikasının iyi bir şekilde kurgulanması gerekir. Aynı zamanda iade politikasının satış öncesinde veya satış sonrasında net bir şekilde bildirimi de çok önemlidir. İyi bir iade politikasının aynı zamanda satışlara da olumlu oranda yansıyacağı mutlaka bilinmelidir.

İade maliyetinin tüketicilere yüklenmesi veya dengeli bir şekilde bölünmesi, uygulanabilecek temel iki çözüm olarak nitelendirilebilir. Her ne kadar bu seçenekler pek tüketiciler tarafından sevilmeyecek olsa da iade oranını düşürecektir. İade oranının düşmesi ise çok kanallı depo yönetiminde, doğru noktaya doğru ürün miktarının iletilmesi adına anahtar noktalardan biridir.

Mağaza İçi İadeler

Online satışların en büyük kar düşüren unsurlarından biri de iade nedeniyle oluşan maliyetlerdir. Her ne kadar iade maliyetlerini tüketicilere de yükleseniz, bir şekilde iadelerin karlılık anlamında olumsuz geri dönüşleri olacaktır. Bu durumun önüne geçmek adına mağaza içi iadeler tercih edilebilir ve bu iade yöntemine dair çevrimiçi satış platformlarında mutlaka net bilgiler verilmelidir. Mağaza içi iadelerin dört temel faydası ise şu şekildedir:

 • Ek bir nakliye maliyetini ortadan kaldırır ve süreci hızlandırdığı için müşteri tarafından daha olumlu bir seçenek olarak görülür.
 • Müşterinin iade için getirdiği bir ürünü iade ederken, farklı seçeneklere mağazadan ve canlı olarak göz atması söz konusu olur.
 • İade maliyetlerinin tamamı işletmeye yüklenmez, müşteri ve işletme arasında bir denge elde edilir.
 • İade edilen ürünün mağaza üzerinden tekrar satışı mümkün olur.

Çok kanallı depo yönetimini tercih eden işletmelerin böyle bir iade seçenekleri olmamaları durumunda, ürünün kargo sürecinden sonra depoya ulaşması, kontrolü ve tekrar stoklara eklenmesi gibi birçok detay, işçilik maliyetlerini arttırırken, iade ürünlerin de belirli bir süreliğine stok maliyetine neden olmasına yol açarlar. Öte yandan mağaza içi iadeler çok kanallı depo yönetiminin en temel unsuları arasında yer aldığı için henüz böyle bir uygulamaya geçmeyen işletmelerin, çok kanallı depo yönetimini doğru veya tam olarak gerçekleştirdikleri de ne yazık ki söylenemez.

Konumlar Arası Depo Stok Bilgisi

Çok kanallı depo yönetiminde depo sayısı arttıkça depolar arası stok bilgisinin çok daha hatasıza yakın olması gerekir. Depo sayısı veyahut teslimat alanları büyüdüğü için ürün sayısı artacak ve artan ürün sayısının takibi zorlaşacaktır. Ayrıca doğru noktaya doğru sayıda ürün gönderimi de neredeyse imkansız hale gelecektir. Böylesi durumların önüne geçebilmek adına yapılması gereken, merkezi sistem üzerinden her teslimat noktasının veya her deponun, eşzamanlı stok bilgilerini iletebilmeleridir. Depo veya teslimat sayısını arttırırken, bir deponun ya da teslimat noktasının bu detaydan bağımsız olması ya da sistem dışında çalışması gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmamalıdır.

Müşteri Memnuniyetine Dair Bilgi Sayfaları

Müşteri memnuniyeti ve şeffaflık doğrudan ilişkili kavramlardır. İşletmelerin de çok kanallı depo yönetimini tercih etmeleri durumunda, iş modellerini veya çeşitli süreçlerin işleyişlerini müşterilerine çok daha net bir şekilde bildirmeleri gerekliliği ortaya çıkar. Nakliye, taşıma, iade ve değişim gibi süreçlerin tamamına dair açıklayıcı kılavuzlar yayınlamak önemlidir. Özellikle çevrimiçi satışlarda, mutlaka bu süreçlere dair detaylı bilgiler içeren sayfalar paylaşılmalı ve SSS bölümleri sayesinde müşterilerin akıllarına takılabilecek olan her türlü soru, önceden hesap edilmelidir. Paylaşılan bu sayfaların maksimum seviyede açıklayıcı olması ve buna bağlı olarak işletmeye bu konu hakkında hiçbir soru sormaması veya konuya ilişkin iletişimin olabildiğince azalması, söz konusu sayfaların temel amaçları olmalıdır.

Çok Kanallı Depo Yönetimi Nasıl Yapılır?

Çok kanallı depo yönetiminin hayata geçirilmesi, sürecin öncesinde bir hazırlık ve sonrasında da birtakım dokunuşlar gerektirir. İşletmelerin bu tarz hazırlık ve dokunuşlara hazırlıklı olması büyük önem taşırken, üzerinde durmaları gereken bir başka detay ise çok kanallı depo yönetiminin bir merkezi yönetim çözümünden bağımsız olamayacağıdır. Çok kanallı depo yönetimi için merkezi bir yönetim ve yönetim çözümü şarttır. Çok kanallı depo yönetiminin uygulanış adımları ise şu şekildedir:

Deponun İş Ağındaki Konumları ve Durumlarının Belirlenmesi

Depo, işletmeler için iş modelleri içerisinde birden çok aşama ve birden çok konumda yer alabilir. Depoların farklı şehirlerde, farklı bölgelerde konumlanması, depoya yeni girecek olan mallar, depodan depoya satışlar veya depodan müşteriye satışlar gibi birçok depo olayı, envanter hakkında toplam ve ayrıntılı bir bilgi edinebilme seçeneğinin zora girmesine neden olur. Bu noktada ise tercih edilen çok kanallı depo yönetimi yazılımının, deponun iş ağındaki konumlarını ve durumlarını belirleyerek, tüm depolar hakkında bilgi edinip, verileri de bir yerde kontrol edilebilir ve ayrıntıları gösterebilir hale getirmesi gerekir. Depo ve depo işleyişine dair ayrıntıların bir yerde senkronize bir şekilde çalışması basit sistemler ile mümkün olmaz. Bu nedenle potansiyelli, bu yeteneğe sahip olan ve iş modeline uygun bir şekilde çalışabilen çok kanallı depo yönetimi sistemlerinin tercih edilmesi, çok kanallı depo yönetiminin en temel adımlarından biridir. Aynı zamanda en temel gerekliliklerinden biri olarak da tanımlanabilir.

Ürünlerin Tedarik Biçiminin Belirlenmesi

Ürünlerin tedarik biçiminin belirlenmesi, deponun işleyişi ile doğru orantılı olmalıdır. Ürünlerin üretiminin mi yoksa tedarik etmenin mi en çok ele alınması gereken nokta olduğu işletme tarafından belirlenmelidir. Bunun için satış rakamları, üretim rakamları ve daha birçok detay ele alınmalı, ortaya çıkan raporlara göre de çok kanallı depo yönetimine dair aksiyonlar alınmalıdır.

Bir Depo Yönetimi Çözümünün Tercih Edilmesi

Çok kanallı depo yönetiminin olmazsa olmazlarından biri, yetenekli bir depo yönetim çözümlerinden birinin tercih edilmesi yani, doğru birçok kanallı depo yönetim yazılımının iş modeline uyarlanabilmesidir. İşletmenin özellikle şu anki iş hacminden daha fazla iş hacmine geçişi planlanıyorsa veya işletmenin sahip olduğu rakamlara göre büyüme kaçınılmaz gözüküyorsa, halihazırda bulunan sistemlerin de yetersiz kalacağı görünüyorsa, çok kanallı depo yönetiminin uygulanabilmesi adına mutlaka bu büyümeye yani, çok kanallı depo yönetim sistemine ayak uydurabilecek birçok kanallı depo yönetim sistemi yazılımının uygulanması gerekir.

İlk etapta bu yazılımın, iş modeline uyarlanması ve tüm depolar ile merkez arasındaki bağlantının kurulması zor gözükse de ilerleyen süreçte sistem kendiliğinden işlemeye başlayacaktır. Bu aşamada işletmenin ve sağlayıcının konu üzerinde iyi bir mesai harcaması son derece önemlidir. Böylelikle bu devasa sistemin kusursuz işleyebilmesi mümkün olabilir ve sistemin her açıdan kontrol edilebilir, görüntülenebilir, aynı zamanda müdahale edilebilir olması da kolay hale gelir.

İşletmenin Envanter Yönetimi Olmadan Büyüyüp Büyüyemeyeceğinin Tahmininin Yapılması

İşletmenin çok kanallı depo yönetim sistemini uygulama adımlarından biri de çeşitli senaryolar geliştirmesi ve bu senaryolar ile geleceği görmeye çalışmasıdır. Öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta çok kanallı depo yönetim sistemine geçildiğinde, bu sistemin bir envanter yönetim yazılımı olup olmadan yönetilme ihtimalinin ne olduğudur. Elbette ki bir envanter yönetim yazılımı olmadan çoklu depo sisteminin ayakta kalması mümkün olmayacaktır. Haliyle bir sonraki adımlar düşünülmeli; bu sistemin personel maliyetleri, araç maliyetleri, ürün maliyetleri, stok maliyetleri gibi birçok durumu hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Söz konusu bilgiler de yalnızca olası senaryoların planlanması ve tahmin edilmesiyle mümkün olabilir. Böylelikle ilerleyen süreçte işletmenin karşısına çıkabilecek olan gizli maliyetlerin de tahmini ciddi oranda kolaylaşır.

İş İhtiyaçlarına Göre Uyum Sağlayabilecek Farklı Satıcıların Değerlendirilmesi

İşletmenin çok kanallı depo yönetim sisteminde sabit satıcılarla çalışması, tüm sisteminde bu satıcıların elinde olmasına ya da sistemin bu satıcılara bağlı olmasına yol açar. Bu tarz bir yaklaşım son derece risklidir ve satıcılardan kaynaklı, hatadan veya istemsizce doğabilecek sorunlardan işletmenin büyük ölçüde zarar görmesine neden olur. Yapılan tespitler neticesinde ise en temel önlem, anlık kriz veya sorunlarda tercih edilebilecek diğer satıcılardır. Bu satıcıların tercih edilmesi, çok kanallı depo sisteminde yerlerini bilmeleri ve bu detaylara göre iş akışının da düzenlenmesi son derece önemlidir. Merkezi birçok kanallı depo yönetimi yazılımıyla da tüm satıcıların (yedekler de dahil olmak üzere) kontrol altına alınması, çok kanallı depo yönetiminin uygulanması konusundaki en önemli adımlardan biridir.

Çok Kanallı Depo Yönetiminin Zorlukları Nelerdir?

Çok kanallı depo yönetimi oldukça zor bir işleyişe sahiptir ve tüm işletmeler de bu depo yönetim sistemine geçmeden önce sürecin hiç kolay olmayacağını bilirler. Çok kanallı depo yönetimi stratejisi içerisinde yer alan parçaların dinamik parçalar olmasından ötürü bu sistemin uygulanış bakımından zor bir hale geldiğini söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Şu an için uygulanışı zorlaştıracak gibi gözüken bu dinamik parçalar, uygulama aşamasında ise çok daha büyük problemler veya engeller haline gelecektir. Bu nedenle dinamik parçaların veya engellerin, çok kanallı depo yönetim sistemi ile nasıl daha kolay çalışabileceği, sisteme nasıl adapte edilebilecekleri iyi bir şekilde analiz edilmelidir. Her ne kadar şu an için problem gibi gözüken bu parçaların, ilerleyen süreçte çözülmemesi veya çözümünün imkansız olması gibi bir durumun da söz konusu olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Tedarik Zinciri Unsurlarının Birbirinden Ayrı Hareket Etmesi

Tedarik zincirinin her bir halkası, bir bütüne bağlı olsalar da asıl olarak birbirlerinden bağımsız bir şekilde hareket ederler. Tedarik zinciri unsurlarından birinin sekteye uğraması, birinin yanlış bir şekilde yönetilmesi vb. senaryolar, direkt olarak depoya da yansıyacaktır. Öte yandan çok kanallı depo yönetiminde tüm depo unsurlarının da tedarik zinciri ile bir senkronizasyon içerisinde olması gerekliliği de göz ardı edilmemelidir. Tüm bu detaylar çok kanallı depo yönetimi için önemli engellerdir ancak çözüm olarak tedarik zinciri ile birleşik olan bir yazılımın tercih edilmesi, yaşanan sorunların çözümü konusunda etkili olacaktır.

Envanter Görünürlüğünün Kısıtlı Olması

Çok kanallı depo yönetim sistemi demek, iş modelinin ve hacminin de artması demektir. Bu artış da haliyle yönetimin zorlaşmasına ve aynı zamanda yanlış verilerin artışına da doğrudan zemin hazırlayacaktır. Envanter görünürlüğü çok kanallı depo yönetiminde daha zor bir hal alacaktır. Envanterin yeterli seviyede görünür olmaması, tüm depoların etkilenmesine ve hatta üretimin dahi sekteye uğramasına yol açabilecektir. Envanter görümünün azalmaması veya yeterli seviyede olabilmesi adına yapılması gereken, merkeze bağlı birçok kanallı depo yönetim sistemi modelinin tercih edilmesidir.

Sipariş Rakamlarının Doğruluğu

Çok kanallı depo yönetim sistemini tercih eden işletmelerin sipariş rakamlarındaki doğruluk büyük önem taşır. Satış sonrası ve teslimat sonrasında herhangi bir depodan çıkan ürünün, merkeze anında ve detaylı olarak bildirilmesi gerekir. Sipariş rakamlarının bildiriminin doğru bir şekilde yapılması ise çok kanallı depo yönetiminin önemli gerekliliklerinden biridir. Böylelikle doğru depoya doğru ürün temini yapılır ve stok yönetiminin de başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olur.

Sipariş Takibi

Envanter görünürlüğü ve sipariş takibi kavramlarının birbirleri ile doğrudan bağlantılı kavramlar olduğu rahatlıkla söylenebilir. Sipariş takibinin doğru yapılması durumunda, çok kanallı depo yönetiminde kilit noktalardan biri çözüme kavuşmuş olur. Doğru bir sipariş takibi ile doğru konumda yer alan deponun ürünü müşteriye tüm detaylarıyla birlikte ulaştırılır. Stok anlamında veya ürün anlamında yetersiz bir deponun, teslimat için görevlendirilmesi durumunda tahmini sipariş teslimat tarihi veya söz verilen tarihteki teslimat ne yazık ki gerçekleşmez. Bu durum da müşteri deneyiminizin olumsuz etkilenmesine yol açar. Doğru sipariş takibi, doğru depo işleyişinin ve doğru depo konumunun harekete geçmesi, merkezin de doğru bir stok tamamlama yani, doğru üretim rakamlarına göre arz etmesi anlamına gelir.

Çok Kanallı Depo Yönetiminin Maliyeti

Çok kanallı depo yönetiminin özellikle ilk aşamalarının son derece maliyetli olduğu bilinen bir gerçektir ve işletmenin bu maliyetlere karşı bir planının olması veya yeterli kapasiteye sahip olması da büyük önem taşır. Öte yandan her ne kadar çok kanallı depo yönetimi maliyetli bir iş olsa da akıllı bir talep planlaması yapılmaması durumunda söz konusu maliyetin tahmin edilenden çok daha fazla olacağı da kesindir. Çok kanallı depo yönetiminde maliyetin azaltılmasının kilit anahtarı akıllı talep planlamasının yapılmasıdır. Deponun yapısı, konumu, işgücü ihtiyacı, dağıtım merkezlerine olan mesafesi ve deponun merkezle olan iletişimi gibi birçok detay, maliyet anlamına gelir. Bu maliyetler ise optimum noktalara doğru talep planlaması ile çekilebilir.

En İdeal Çok Kanallı Depo Yönetimi Yazılımın Tercih Edilmesi

Çok kanallı depo yönetiminin omurgası, söz konusu sistemin işleyişini sağlayabilecek olan yazılımdır. Yazılım, daha doğru bir tabirle işletmenin iş modeline uygun ve tüm tedarik zincirine adapte olacak birçok kanallı depo yönetimi yazılımı ile istenen verim elde edilebilir ve sistemin tüm parçaları kusursuz bir şekilde çalışabilir. İşletmenin çok kanallı depo yönetim performansı da bu yazılımlarla takip edilebileceği için ilerleyen süreçte potansiyel tehlikelere karşı çok daha hazırlıklı olması mümkün olabilir. İdeal birçok kanallı depo yönetimi yazılımı sayesinde sorunların ve sorunlara bağlı olarak gelişebilecek maliyetlerin en aza indirilmesi sanıldığı kadar zor olmayacaktır.

Geleneksel Depo ile Çok Kanallı Depo Arasındaki Farklar Nelerdir?

Geleneksel depo ile çok kanallı depo arasındaki farkların incelenmesi, işletmelerin neden çok kanallı depo yönetim sistemine geçmeleri gerektiğini ortaya çıkaracaktır. Geleneksel depo yönetimi ile çok kanallı depo yönetimi arasındaki temel farklar ise şu şekildedir:

 • Geleneksel depo yönetiminde teslimatlar tek bir kanal üzerinden gerçekleşir ve bu durum, ulusal veya global çaptaki işletmelerin teslimat süreçlerini hem zorlaştıracak hem de uzatacaktır. Çok kanallı depo yönetiminde ise teslimat çok daha kısa sürede ve çok daha kolay bir şekilde gerçekleşir. İşletmenin doğru konularda sahip olduğu depolar, teslimat sürecinin hızlanmasına ve kolaylaşmasına yardımcı olurlar.
 • Geleneksel depolarda deponun her işlevi için ayrı bir alan gerekebilir ancak çok kanallı depolarda böyle bir durum söz konusu değildir. Müsait olan her deponun her depo işlevi için kullanımı mümkün olur.
 • İşletmelerin mağazalarla olan iletişimi ve mağazalara aktarması gereken ürün miktarı, geleneksel depo yönetimini tercih eden ve satış rakamları yüksek olan işletmeler için büyük bir problemdir. Çok kanalı depo yönetimi tercih eden işletmelerde ise mağazalarla ilgili her detay çok daha kolay bir şekilde halledilir.
 • Çok kanallı depo yönetiminde doğru konuma doğru ürün takviyesi kolay bir şekilde yapılacaktır. Geleneksel depo yönetiminde ise her konuma veya her siparişe ürün gönderimi, ana deponun darboğaz yaşamasına yol açabilir.

Çok Kanallı Depo Yönetiminin Faydaları

Çok kanallı bir depo yönetimi ilk olarak, işletmenin satış noktaları arasında çok daha iyi bir çalışma ilişkisine sahip olmasına neden olacaktır. Mağazalar ile çevrimiçi satış operasyonları ve siparişlerin karşılanması gibi durumlar sıkı bir iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilirler. Bununla birlikte çok kanallı depoların tedarik zinciri ile adaptasyonları tamamlandıktan sonra, tedarik zincirine dair çok daha entegre ve çok daha sorunsuz bir çalışma gösterdikleri görülecektir. Haliyle bu detay, maliyetlerin kontrol edilmesi ve genel depo işleyişinin verimliliğinin artışına yol açacaktır. Entegrasyonun başarılı olması ise sipariş rakamlarındaki doğruluğu ciddi ölçüde arttırarak, müşteri memnuniyetinin de daha yukarı seviyelere taşınmasına yol açacaktır.

Çok kanallı depolamanın en önemli avantajlarından biri de teslimat durumudur. Teslimat süresini ciddi anlamda kısaltan çok kanallı depolar, aynı zamanda teslimat seçeneğinin artmasına, teslimat maliyetlerinin de belirli ölçülerde azalmasına yol açacaktır. Bununla birlikte çok kanallı depo yönetimi kullanan işletmeler, iadelerin verimliliği konusunda da ciddi bir artış yaşayacaktır. İadelerin azalması, iadelerin genel maliyetinin düşmesi ve iadenin tekrar bir satışa evirilmesi gibi durumlar, çok kanalı depo yönetiminin önemli faydaları arasında yer alırlar. İadelerin kontrolü, uygunluğunun kontrol edilmesi ve tekrar stoklarda yerini alması gibi önemli iade detayları, çok kanallı depo yönetiminin her açıdan avantajlarıdır.

Çok kanallı depo yönetimi; teslimat, depo işleyişi, depo maliyetleri, iade işleyişi, teslimat vb. birçok unsurda ciddi tasarruf sağladığı için işletmenin kendini geliştirmek adına da eline bir fırsat geçmesine yol açacaktır. Haliyle bu durum hizmetlerini geliştirmesine, müşteri memnuniyetini arttırmasına ve rekabetin çok daha içerisinde kalabilmesine yol açacaktır.